Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2017-18

                                Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2017

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

----------------------

 

Συνημμένα σας παραθέτουμε τα απαιτούμενα ΕΝΤΥΠΑ, τα οποία θα πρέπει να καταθέσετε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μαζί με την βεβαίωση αθλητικής εμπιειρίας, την οποία θα παραλάβετε  από την ΚΟΕ, προκειμένου να γίνει έλεγχος για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σας στην ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-18. 

Η προθεσμία υποβολής αίτησης αθλητικής εμπειρίας στην Κ.Ο.Ε.,  είναι 23/11/17 έως 15/12/2017

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γ.Γ.Α., είναι από 1/12/17 έως και 29/1/2018.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ