Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (SW) & ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ- ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (OWS) 2023-2024