Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ ΛΕΒΕΝΤΗ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ"

                                 Αριθ. πρωτ. 5242/Ε

                                 Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2018

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

----------------------

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, την Προκήρυξη του Ιδρύματος "Λεβέντη" που αφορά το πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας, για αθλητικές διακρίσεις του έτους 2018.

 

Για το Δ.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ