Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ίδρυση Σχολών Προπονητών Γ.Γ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική  Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας ιδρύει Σχολές Προπονητών σε όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα/κλάδους άθλησης και για όλα τα επίπεδα (παρ. 6, άρθρο 136, ν. 2725/1999).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί προπονητών, η ανάγκη δημιουργίας νέων σχολών από όλες τις Ομοσπονδίες γίνεται σχεδόν απαραίτητη καθώς με τη παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4809/21 από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, ισχύει η υποχρέωση απασχόλησης των προπονητών:

α) σε κάθε άθλημα/κλάδο άθλησης όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών και

β) ανάλογα με το επίπεδο άδειας άσκησης επαγγέλματος που διαθέτει (Α, Β, ή Γ).

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, με σκοπό να καταγράψουμε τα αιτήματα σας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την υλοποίηση των Σχολών.

Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι στις Σχολές Προπονητών Α΄ κατηγορίας, μπορούν να μετέχουν πρώην αθλητές  που έχουν κατακτήσει 1η – 8η  Ολυμπιακή νίκη ή  1η – 6η Παγκόσμια νίκη ή 1η – 4η  Ευρωπαϊκή νίκη Ανδρών-Γυναικών σε Ολυμπιακό άθλημα Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καλλιτεχνικής (Συγχρονισμένης) Κολύμβησης, Καταδύσεων και το μη Ολυμπιακό άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης (βάσει νόμου οι ως άνω αθλητές έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν απευθείας στην φοίτηση σχολής επιπέδου Α, χωρίς προηγουμένη εκπαίδευση και άλλα προ απαιτούμενα).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τις Σχολές Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τα αθλήματα Υγρού Στίβου, να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω διεύθυνση https://forms.gle/vqy8GmdRwfSeUQ8L8, το αργότερο έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.