Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019