Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Oι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή Τεχνικής Κολύμβησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. αυτής και αφορούν σε:

- Παράρτημα 4: Διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής για τους Παγκόσμιους Αγώνες (World Games) 2025

- Παράρτημα 6: Αγωνιστικά προγράμματα αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης

- Κανονισμοί της νέας διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων 

- Νέοι κανονισμοί Παγκοσμίων Κυπέλλων