Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Οδηγίες Γ.Γ.Α. για την υγειονομική διαχείριση του Covid-19 στον Αθλητισμό

Διευκρινιστικές Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19:
Διαβάστε εδώ

Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό:
Διαβάστε εδώ

Ερωτήσεις και απαντήσεις στο πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος στον αθλητισμό:
Διαβάστε εδώ