Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Πληροφορίες για διαμονή-διατροφή-μετακίνηση- Πανελλήνιοι Χειμερινοί Αγώνες Ανοικτής Κατηγορίας 17-19.02.2023, Αλεξανδρούπολη

Υποβολή εκδήλωσης πρόθεσης & οριστικής συμμετοχής για μετακίνηση/διαμονή στους Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Ανοικτής Κατηγορίας:

Για την καλύτερη οργάνωση κι εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στη διοργάνωση, παρακαλείσθε: