Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 5000μ Α-Γ, ΝΑ-ΝΓ, Ε-Ν, Π-Κ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29.04.2018