Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020