Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Πρόεδρος: Διαθεσόπουλος Δημήτριος
Α' Αντιπρόεδρος: Κατσαρός Γεώργιος
Β' Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Αριστείδης
Γ' Αντιπρόεδρος: Μπατάκης Λεωνίδας
Γενικός Γραμματέας: Σαρακατσάνης Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Υδραίος Μιχαήλ
Ταμίας: Ξιάρχος Ηλίας
Αναπλ. Ταμίας: Χρυσοστόμου Πανίκος
Μέλη: Αρβανιτοπούλου-Γαρελίδου Βασιλική
  Γιακουμάτος Δημήτριος
  Γρυπάρης Δημήτριος
  Ζώτος Ανδρέας
  Μανέτας Χρήστος
  Μαρκοπούλου-Μωραΐτη Άννα
  Μίχας Σπυρίδων
  Μιχαηλίδης Δημήτριος
  Μουστακαρίας Θεόδωρος
  Παπαδόπουλος Γεώργιος
  Παρασκευοπούλου Μαρία
  Ρουσσίδου Χριστίνα
  Στελίου Νικόλαος