Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ & ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ