Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

Προς 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ Κ.Ο.Ε.

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Γ.Γ.Α. 2021

 Κύριε Πρόεδρε, 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη)  ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Προσοχή! Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ