ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ-ΠΚ Α-Β Π-Κ Ε-Ν

  04.07.2017 10:56       30789
Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΠ-ΠΚ Α-Β (06.07.2017 20:41)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ε-Ν Π-Κ (06.07.2017 20:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (06.07.2017 20:54)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (07.07.2017 12:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (07.07.2017 20:06)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΜΕΡΑΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (07.07.2017 20:07)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (08.07.2017 12:55)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (08.07.2017 19:11)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (08.07.2017 20:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (09.07.2017 12:31)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (09.07.2017 18:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.07.2017 19:18)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 1 ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (13.07.2017 21:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 2 ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (14.07.2017 13:36)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 2 ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (14.07.2017 20:53)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 2 ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (14.07.2017 20:53)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 3 ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (15.07.2017 13:32)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 3 ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (15.07.2017 21:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 3 ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (15.07.2017 21:35)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 4 ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (16.07.2017 12:58)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 4 ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (16.07.2017 19:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε-Ν-Π-Κ 4 ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (16.07.2017 19:46)
  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (16.07.2017 19:46)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (16.07.2017 19:47)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (16.07.2017 19:47)
  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ AGE GROUP (16.07.2017 19:47)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ (16.07.2017 19:48)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (16.07.2017 19:48)

Live Streaming
Σάββατο 8/7 πρωί
Σάββατο 8/7 απόγευμα
Κυριακή 9/7 πρωί
Κυριακή 9/7 απόγευμα