ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

2η ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 19-20/08/23)

  15.08.2023 19:18       2643
Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (15.08.2023 19:20)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (15.08.2023 19:20)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (15.08.2023 19:21)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (15.08.2023 19:21)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (19.08.2023 19:56)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (19.08.2023 19:56)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (19.08.2023 19:57)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (19.08.2023 19:57)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (20.08.2023 11:35)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (20.08.2023 11:35)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (20.08.2023 18:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (20.08.2023 18:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (20.08.2023 19:27)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (20.08.2023 19:32)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ε-Π-ΠΠΑ-ΠΠΒ (20.08.2023 19:32)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Κ-ΠΚΑ-ΠΚΒ (20.08.2023 19:32)
  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (20.08.2023 19:33)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 9-12 ΕΤΩΝ (20.08.2023 19:33)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 9-12 ΕΤΩΝ (20.08.2023 19:33)
  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (20.08.2023 19:34)