ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΘΗΝΑ(ΟΑΚΑ) 24-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2020

  21.09.2020 17:56       6132
Αρχεία:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (21.09.2020 17:58)
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ (23.09.2020 18:15)
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (23.09.2020 18:16)
  ENTYPO 1 (23.09.2020 18:17)
  ENTYPO 2 (23.09.2020 18:18)
  ENTYPO 3 (23.09.2020 18:18)
  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (23.09.2020 18:27)
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ (23.09.2020 18:27)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 24/9/2020 11:35 (24.09.2020 11:42)
  ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:35)
  ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:36)
  ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:36)
  ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:37)
  ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ FREE COMBINATION ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:38)
  ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:39)
  ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:39)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FREE COMBINATION ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (28.09.2020 16:43)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (28.09.2020 16:43)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9/2020 15:00 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ZOOM MEETING