ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Γ.Γ.Α ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

  01.02.2018 13:09       839

                       Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2018

 

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

-----------------------

 

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Γενικής Γραμματείας ΑΘλητισμού, που αφορά στην ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ για την υποβολή των αιτήσεων, στη Γ.Γ.Α., για τους ενδιαφερομένους της Σχολής Προπονητών.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όσοι είχαν ζητήσει βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την ΚΟΕ και δεν την έχουν παραλάβει, αυτές οι βεβαιώσεις έχουν σταλεί στη Γ.Γ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα κατευθείαν στη Γ.Γ.Α.

 

Για το Δ.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ