ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΡΕΣΤΕΙΑ 2023

  07.06.2023 13:21       12976
Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (11-12 Ετών) (08.06.2023 12:16)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (11-12 Ετών) (08.06.2023 12:16)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (9-10 Ετών) (08.06.2023 12:17)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (9-10 Ετών) (08.06.2023 12:17)
  ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΡΕΣΤΕΙΑ 2023 (08.06.2023 12:17)
  Ρεστεια (Χρονοδιάγραμμα) (08.06.2023 12:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (10.06.2023 23:11)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (10.06.2023 23:11)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (9-10 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (10.06.2023 23:12)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (9-10 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (10.06.2023 23:12)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (11.06.2023 11:01)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (11.06.2023 11:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (9-10 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (11.06.2023 17:07)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (11.06.2023 18:28)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 11 ΕΤΩΝ (11.06.2023 18:30)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12 ΕΤΩΝ (11.06.2023 18:30)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (9-10 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (11.06.2023 19:54)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (9-10 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (11.06.2023 20:03)