Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.
  18-03-2021       1942
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΟΕ
  08-03-2021       1255
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ 24/10/2018
  19-03-2019       139
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       194
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       179
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       128
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
  14-10-2016       135
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1303 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  15-12-2014       6060
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
  20-11-2014       6112
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
  11-10-2012       6956