Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ 2019

                                   Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

----------------------

 

Σας γνωστοποιούμε το οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και τους ομιλητές του Συνεδρίου Επιμόρφωσης Προπονητών Κολύμβησης, που θα διεξαχθεί στις 11-13 Οκτωβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Π. Φαλήρου, επί των οδών Αρτέμιδος 102 & Τερψιχόρης 51, Π. Φάληρο.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία καταβολής του παραβόλου συμμετοχής για τους Φοιτητές 30 € και τους υπόλοιπους 80 € έως τις 25/9/2019, όπως επίσης η καταβολή του παραβόλου συμμετοχής για φοιτητές 40 € και υπόλοιπους 110 € από 25/9/19 έως 8/10/2019.

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑ