Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Προκήρυξη της Διεθνούς Κολυμβητικής Συνάντησης 'ACROPOLIS JUNIOR 2023' , 10-11-12 ΕΤΏΝ, 13-14.5.2023, Ο.Α.Κ.Α.