ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ CALELLA 2007 (ΟΜΑΔΙΚΟ)
  03-06-2011       735
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ CALELLA 2007 (ΝΤΟΥΕΤΟ)
  03-06-2011       747
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ CALELLA 2007 (ΣΟΛΟ)
  03-06-2011       715
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ CALELLA 2007 (ΦΙΓΟΥΡΕΣ)
  03-06-2011       696
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' (ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ)
  03-06-2011       821
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' (ΦΙΓΟΥΡΕΣ)
  03-06-2011       3223
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' (ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ)
  03-06-2011       775
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' (ΦΙΓΟΥΡΕΣ)
  03-06-2011       2963
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ
1ο-5ο ΑΣΤΕΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
  03-06-2011       817
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ
1ο-4ο ΑΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
  03-06-2011       809