ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2023-24
  07-11-2023       558
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2023
  11-05-2023       812
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2022
  02-02-2022       2999
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2022
  18-11-2021       2983
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2021
  05-11-2020       2112
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2020
  29-09-2020       824
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2019
  01-02-2019       2508
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2018-2019
  01-02-2019       925
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 2018-2019
  01-02-2019       1310
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2018
  28-09-2017       2671