ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
Έντυπο δηλώσεων συμμετοχής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων
  14-07-2023       540
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
  29-04-2021       5821
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
  29-04-2021       4509
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ / Για Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ή εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων ΓΓΑ ή για Περιφέρεια-Δήμο
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΟΕ
  28-04-2021       3676
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
  20-01-2020       1490
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ MASTERS
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.
  23-07-2019       6947
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  19-01-2012       4797
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
  10-01-2012       5692