ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 50μ. (OWS).

  11.11.2022 16:06       1188