Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Η ημέρα ενός εθελοντή
  • Πριν ξεκινήσουμε βεβαιωνόμαστε ότι γνωρίζουμε τι ώρα και πού ακριβώς πρέπει να βρισκόμαστε την ημέρα της έναρξης της εθελοντικής μας υπηρεσίας.
  • Οργανώνουμε την έγκαιρη μετάβασή μας στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης μας με τον υπεύθυνο του τομέα μας.
  • Φοράμε τη στολή και την κάρτα διαπίστευσης της διοργάνωσης
  • Έχουμε μαζί μας μόνο τα απολύτως απαραίτητα αντικείμενα καθώς και δε θα υπάρχει φυλασσόμενος χώρος για άλλα προσωπικά μας αντικείμενα.
  • Για κάθε πληροφορία απευθυνόμαστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που μας έχει δώσει ο Υπεύθυνος του Τομέα μας (θα δοθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης) ή με την υπεύθυνο του Προγράμματος Εθελοντισμού της ΚΟΕ στο τηλέφωνο 6932765077 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
  • Τις ημέρες των Αγώνων (12-19/6/2021) θα λειτουργήσει Γραφείο Εθελοντισμού στο χώρο εισόδου όλου του προσωπικού των αγώνων από 7:00-22:00.