ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
18/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3180) - Χειμερινοί αγώνες κολύμβησης κατηγοριών Νίκαια – 1η μέρα – Αποτελέσματα σκυτάλες
  18-02-2011       1046
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
17/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3170) - Μανταλούφας για χειμερινούς αγώνες κολύμβησης κατηγοριών
  17-02-2011       778
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
17/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3171) - Δράκου για διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα
  17-02-2011       854
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
17/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3172) - Καλάργαρης για διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα
  17-02-2011       858
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
16/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3168) - Ράτσε για διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα
  16-02-2011       782
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
13/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3160) - Διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα 2η μέρα πρωί
  13-02-2011       856
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
13/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3161) - Διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα 2η μέρα απόγευμα
  13-02-2011       842
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
12/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3158) - Διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα 1η μέρα πρωί
  12-02-2011       812
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
12/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3159) - Διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα 1η μέρα απόγευμα
  12-02-2011       756
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
10/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3157) - Ράτσε για διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα
  10-02-2011       837