ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
19/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3185) - Χειμερινοί αγώνες κολύμβησης κατηγοριών Νίκαια – 2η μέρα απόγευμα – Αποτελέσματα σκυτάλες
  19-02-2011       2132
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
19/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3184) - Χειμερινοί αγώνες κολύμβησης κατηγοριών Νίκαια – 2η μέρα απόγευμα – Αποτελέσματα ατομικά
  19-02-2011       1525
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
18/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3178) - Χειμερινοί αγώνες κολύμβησης κατηγοριών Νίκαια – 1η μέρα – Δηλώσεις
  18-02-2011       755
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
18/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3179) - Χειμερινοί αγώνες κολύμβησης κατηγοριών Νίκαια – 1η μέρα – Αποτελέσματα ατομικά
  18-02-2011       2355
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
18/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3180) - Χειμερινοί αγώνες κολύμβησης κατηγοριών Νίκαια – 1η μέρα – Αποτελέσματα σκυτάλες
  18-02-2011       1012
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
17/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3170) - Μανταλούφας για χειμερινούς αγώνες κολύμβησης κατηγοριών
  17-02-2011       754
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
17/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3171) - Δράκου για διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα
  17-02-2011       828
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
17/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3172) - Καλάργαρης για διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα
  17-02-2011       824
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
16/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3168) - Ράτσε για διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα
  16-02-2011       757
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
13/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3160) - Διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Ουψάλα 2η μέρα πρωί
  13-02-2011       833