Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
1η ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ9-Κ10-Κ11-Κ12 ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΙΣ 21-05-2022
  19-05-2022       43
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΙΣ 21-05-2022
  12-05-2022       17
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ_ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2022
  15-04-2022       167
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, Καβάλα 19/03/2022
  16-03-2022       87
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΦΑΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΣΑΙΡΗ 2022
  01-03-2022       34
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ9-Κ10-Κ11-Κ12
  25-02-2022       25
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΦΑΡΟΣ - ΕΛΕΝΑ ΣΑΙΡΗ 2022
  15-02-2022       257
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 9-10/4/22
  11-02-2022       16
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΦΑΡΟΣ JUNIOR 2022
  04-02-2022       104
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΕ 2022
  03-02-2022       26