Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
30α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1-3/12/2023 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ALEXANDRIA 2023 POSIDONIO SP THESSALONIKI
  29-11-2023       223
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10-11-12 ΕΤΩΝ 25-26 ΝΟΕ 2023 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  21-11-2023       54
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18-19 ΝΟΕ 2024 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  15-11-2023       51
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 10-11-12 ΕΤΩΝ 11-12 ΝΟΕ 2023 - ΕΘΝΙΚΟ 25Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  08-11-2023       27
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
2οι ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ 11-12 ΝΟΕ 2023 - ΕΘΝΙΚΟ 25Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  08-11-2023       31
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 25μ & ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 25μ - 4-5 ΝΟΕ 23 - ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  31-10-2023       70
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ 21-22 ΟΚΤ 2023 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  19-10-2023       20
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΑΓΩΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Κ10-Κ11-Κ12 21-22 ΟΚΤ 2023 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  19-10-2023       14
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 25Μ 20-21 ΟΚΤ 2023 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  19-10-2023       44
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (OPEN WATER)
  01-08-2023       98