Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΕΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  25-07-2021       34
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-12 ΕΤΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
  23-07-2021       45
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  26-06-2021       34
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
  24-06-2021       30
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  06-06-2021       33
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
  04-06-2021       37
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  23-05-2021       31
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
  21-05-2021       46
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  16-05-2021       37
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΚΥΚΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  25-04-2021       48