Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ, 30/06/23 - 01/07/23)
  28-06-2023       138
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 9-10/4/2022
  11-02-2022       144
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΕ 2022
  03-02-2022       173
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΕ 2022
  03-02-2022       440
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  09-12-2021       192
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
  21-03-2019       290
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ -ΝΕΟ-
  18-03-2019       306
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  13-03-2019       437
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  31-01-2017       174
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1364