Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-12 ΕΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 24/7/2021 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
  24-07-2021       37
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-12 ΕΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 24/7/2021
  21-07-2021       89
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 26/6/2021 -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  26-06-2021       41
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 26/6/2021
  21-06-2021       23
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 22/5/2021
  17-05-2021       63
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 24/4/2021 Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
  24-04-2021       48
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 24/4/2021
  20-04-2021       46
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 24/10/2020 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  20-10-2020       119
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ 22/2/2020) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  22-02-2020       111
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ 22/2/2020)
  20-02-2020       227