Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ 3/3/2018)
  28-02-2018       106
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ 20/1/2018)
  21-01-2018       113
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ 20/1/2018)
  17-01-2018       137
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
  02-12-2017       190
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 (ΠΑΤΡΑ)
  29-11-2017       711
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 -ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  28-11-2017       90
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
  27-11-2017       112
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ)
  23-11-2017       123
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2015
  20-02-2015       1059
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1139