Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

12οι ΠΤΟΛΕΜΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 7-8 ΙΑΝ 2023 - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.01.2023 14:20)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.01.2023 14:20)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.01.2023 14:21)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.01.2023 14:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.01.2023 09:36)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.01.2023 09:37)
  ΑΠΟΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (07.01.2023 13:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (07.01.2023 13:54)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.01.2023 14:23)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (07.01.2023 17:29)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (07.01.2023 17:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.01.2023 21:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (07.01.2023 22:02)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (08.01.2023 09:24)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (08.01.2023 09:24)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (08.01.2023 09:25)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (08.01.2023 12:08)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (08.01.2023 12:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (08.01.2023 12:29)