Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

13οι ΠΤΟΛΕΜΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 6-7 ΑΠΡ 2024 - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Αρχεία:
  GROUP ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (04.04.2024 14:19)
  ΚΑΤΟΨΗ (05.04.2024 11:53)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.04.2024 11:54)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.04.2024 11:55)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.04.2024 11:55)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (05.04.2024 11:56)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (06.04.2024 09:44)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (06.04.2024 09:44)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (06.04.2024 09:45)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (06.04.2024 09:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (06.04.2024 13:27)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (06.04.2024 13:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (06.04.2024 13:56)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (06.04.2024 13:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (06.04.2024 17:11)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (06.04.2024 17:12)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (06.04.2024 20:30)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (06.04.2024 21:18)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (07.04.2024 09:12)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΟΜΑΔΙΚΑ (07.04.2024 09:12)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.04.2024 09:13)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΤΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (07.04.2024 09:13)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (07.04.2024 11:53)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΟΜΑΔΙΚΑ (07.04.2024 11:54)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.04.2024 12:56)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (07.04.2024 12:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (07.04.2024 16:13)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.04.2024 16:13)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (07.04.2024 18:31)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (07.04.2024 18:55)