Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

15Α ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ EASTER SWIMMING CUP 2023

Αρχεία:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ (19.04.2023 14:21)
  ΠΛΑΝΟ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (20.04.2023 11:25)
  ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (20.04.2023 11:26)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (20.04.2023 20:01)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (20.04.2023 20:01)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (20.04.2023 20:01)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (20.04.2023 20:01)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Α1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (21.04.2023 14:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (21.04.2023 15:19)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Α2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (21.04.2023 16:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Α2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (21.04.2023 16:57)
  ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ Α2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (21.04.2023 19:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Β ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 09:01)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Β ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 09:02)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 12:25)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 12:27)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 16:18)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Γ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 17:01)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Γ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 17:01)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 20:12)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.04.2023 20:13)