Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1οι ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13-14/1/2024

Αρχεία:
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (13.01.2024 11:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (13.01.2024 11:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (13.01.2024 12:20)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (13.01.2024 20:09)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (13.01.2024 20:18)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (13.01.2024 20:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΑ (13.01.2024 20:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (14.01.2024 10:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (14.01.2024 10:56)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (14.01.2024 11:57)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (14.01.2024 12:07)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΑ (14.01.2024 12:18)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΑ (14.01.2024 12:23)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (14.01.2024 12:24)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (14.01.2024 12:29)