Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 26-27 ΝΟΕ 2022 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 9-10 ΕΤΩΝ (22.11.2022 12:07)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 11-12 ΕΤΩΝ (22.11.2022 12:09)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 9-10 ΕΤΩΝ (25.11.2022 14:06)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 11-12 ΕΤΩΝ (25.11.2022 14:06)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (26.11.2022 11:13)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (26.11.2022 12:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (26.11.2022 12:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (26.11.2022 12:42)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (26.11.2022 16:45)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (26.11.2022 16:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (26.11.2022 19:12)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (26.11.2022 19:12)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (27.11.2022 08:49)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (27.11.2022 08:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ (27.11.2022 11:16)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (27.11.2022 11:17)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (27.11.2022 11:47)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (27.11.2022 11:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ (27.11.2022 13:25)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (27.11.2022 13:26)