Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 27-28 ΝΟΕ 21 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ