Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

30α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1-3/12/2023 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ALEXANDRIA 2023 POSIDONIO SP THESSALONIKI

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2010-11 (30.11.2023 14:43)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2010-11 (30.11.2023 14:43)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2009-ΑΝΩ (30.11.2023 14:44)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2009-ΑΝΩ (30.11.2023 14:44)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (01.12.2023 09:28)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Παρασκευή απόγευμα ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (01.12.2023 16:48)
  STARTING LIST Friday afternoon MEN-WOMEN (01.12.2023 16:50)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Παρασκευή απόγευμα 2010-2011 (01.12.2023 16:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρασκευή απόγευμα ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ (01.12.2023 20:45)
  RESULTS Friday afternoon MEN- WOMEN (01.12.2023 20:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρασκευή απόγευμα 2010-2011 (01.12.2023 21:28)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο πρωί ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (02.12.2023 08:37)
  STARTING LIST Saturday morning MEN-WOMEN (02.12.2023 08:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο πρωί ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (02.12.2023 12:03)
  RESULTS Saturday morning MEN- WOMEN (02.12.2023 12:03)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο 2010-2011 (02.12.2023 12:44)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Σάββατο απόγευμα ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (02.12.2023 12:57)
  STARTING LIST Saturday afternoon FINALS MEN-WOMEN (02.12.2023 12:57)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2010-2011 (02.12.2023 15:57)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σάββατο απόγευμα ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (02.12.2023 19:40)
  RESULTS Saturday afternoon FINALS MEN - WOMEN (02.12.2023 19:42)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Κυριακή πρωί ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (03.12.2023 08:43)
  STARTING LIST Sunday morning MEN-WOMEN (03.12.2023 08:44)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κυριακή πρωί ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (03.12.2023 13:00)
  RESULTS Sunday morning MEN-WOMEN (03.12.2023 13:01)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Κυριακή 2010-2011 (03.12.2023 13:02)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Κυριακή απόγευμα ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (03.12.2023 14:48)
  STARTING LIST Sunday afternoon MEN - WOMEN (03.12.2023 14:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κυριακή 2010-2011 (03.12.2023 16:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κυριακή απόγευμα ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (03.12.2023 18:58)
  RESULTS Sunday afternoon FINALS MEN-WOMEN (03.12.2023 18:59)