Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

40α ΝΙΟΒΕΙΑ - 40th NIOVIA 19-21/4/2024 POSIDONIO THESSALONIKI

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (18.04.2024 16:36)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (18.04.2024 16:36)
  PARTICIPANTS BY EVENT (18.04.2024 16:36)
  EVENT ENTRIES BY TEAM (18.04.2024 16:37)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (19.04.2024 16:22)
  STARTING LIST FRIDAY AFTERNOON (19.04.2024 16:22)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (19.04.2024 16:33)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (19.04.2024 19:10)
  RESULTS FRIDAY AFTERNOON (19.04.2024 19:10)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (20.04.2024 08:45)
  STARTING LIST SATURDAY MORNING (20.04.2024 08:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (20.04.2024 13:14)
  RESULTS SATURDAY MORNING (20.04.2024 13:14)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (20.04.2024 13:17)
  STARTING LIST SATURDAY AFTERNOON FINALS (20.04.2024 13:17)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (20.04.2024 20:03)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ (20.04.2024 20:03)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON FINALS (20.04.2024 20:04)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON 400m. FREESTYLE (20.04.2024 20:04)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (20.04.2024 20:05)
  RESULTS SATURDAY AFTERNOON RELAYS (20.04.2024 20:06)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (21.04.2024 08:51)
  STARTING LIST SUNDAY MORNING (21.04.2024 08:51)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (21.04.2024 12:58)
  RESULTS SUNDAY MORNING (21.04.2024 12:59)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (21.04.2024 13:06)
  STARTING LIST SUNDAY AFTERNOON FINALS (21.04.2024 13:07)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (21.04.2024 16:45)
  STARTING LIST SUNDAY AFTERNOON RELAYS (21.04.2024 16:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (21.04.2024 18:25)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON FINALS (21.04.2024 18:25)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON 800m.-1500m. (21.04.2024 18:27)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 800μ.-1500μ. (21.04.2024 18:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (21.04.2024 18:36)
  RESULTS SUNDAY AFTERNOON RELAYS (21.04.2024 18:37)