Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ JUNIOR 13-14 ΑΠΡ 2024 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8-9 (12.04.2024 08:45)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8-9 ΠΟΔΙΑ (12.04.2024 08:51)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10-11-12 (12.04.2024 10:10)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 10-11-12 (12.04.2024 10:10)
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (12.04.2024 15:22)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (13.04.2024 10:08)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (13.04.2024 10:18)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (13.04.2024 12:37)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (13.04.2024 12:38)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ (13.04.2024 13:09)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΔΙΑ (13.04.2024 13:10)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (13.04.2024 13:10)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ (13.04.2024 13:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΔΙΑ (13.04.2024 14:35)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (13.04.2024 14:41)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (13.04.2024 17:47)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ 4Χ50 (13.04.2024 17:49)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ 6Χ50 (13.04.2024 17:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ (13.04.2024 20:24)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ 4Χ50μ. (13.04.2024 20:24)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ 6Χ50μ. (13.04.2024 20:32)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (14.04.2024 08:36)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (14.04.2024 08:51)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ (14.04.2024 10:58)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (14.04.2024 10:59)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ (14.04.2024 11:45)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΔΙΑ (14.04.2024 11:45)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (14.04.2024 11:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ (14.04.2024 12:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΔΙΑ (14.04.2024 12:33)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ (14.04.2024 12:43)