Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 11-1-2014

Στην Καβάλα στις 11-1-2014 πραγματοποιήθηκε η έκτατη ημερίδα ορίων της περιφερείας μας

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα κατά σωματείο