Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Αποτελέσματα Grand Prix 2013 Δράμα

Πραγματοποιήθηκε στην Δράμα το Σάββατο 23-11-2013 το Grand Prix που διοργάνωσε η πειφέρειά μας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ