Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2013 RESULTS Kavala JUNIOR 2013

 Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε το ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2013 με τα παρακάτω αποτελέσματα

Ατομικά

Ομαδικά

RESULTS Kavala JUNIOR 2013

individual

group