Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 1-2-2014 ΚΑΒΑΛΑ

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα το Σάββατο 1-2-2014 η τακτική ημερίδα ορίων και η κατάταξη προαγωνιστικών της Περιφέρειας μας

Αποτελέσματα Τακτικής Ημερίδας - Κατάταξη προαγωνιστικών

Αποτελέσματα Τακτικής Ημερίδας - Κατάταξη προαγωνιστικών ανά σωματείο