Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 2-2-2013

Στην Καβάλα 2-2-2013 πραγματοποιήθηκε η τακτική ημερίδα για το χειμερινό πρωτάθλημα που διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 15 - 17 και 22-24 Φεβρουαρίου 2013