Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΡΗ*ΣΤΕΙΑ 2023 21-22 ΙΑΝ 2023 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (20.01.2023 14:31)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (20.01.2023 14:31)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2008-2007 (20.01.2023 14:31)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2008-2007 (20.01.2023 14:32)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 2010-2009 (20.01.2023 14:32)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2010-2009 (20.01.2023 14:33)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2009-2010 (21.01.2023 09:35)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.01.2023 09:36)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2007-2008 (21.01.2023 09:37)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.01.2023 14:33)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2007-2008 (21.01.2023 14:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2009-2010 (21.01.2023 14:34)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 2009-2010 (21.01.2023 15:41)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.01.2023 16:54)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 2007-2008 (21.01.2023 16:55)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.01.2023 21:02)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 2008-2007 (21.01.2023 21:03)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟΙ 2010-2009 (21.01.2023 21:03)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (21.01.2023 21:04)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (22.01.2023 09:06)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 2008-2007 (22.01.2023 09:07)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 2010-2009 (22.01.2023 09:07)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (22.01.2023 15:01)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 2008-2007 (22.01.2023 15:01)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 2010-2009 (22.01.2023 15:02)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2006 ΚΑΙ ΑΝΩ (22.01.2023 18:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2008-2007 (22.01.2023 19:05)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2010-2009 (22.01.2023 19:28)