Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΡΗΣ*ΤΕΙΑ 20-21 ΙΑΝ 2024 - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχεία:
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΝ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (19.01.2024 10:41)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΝ 2008-2009 (19.01.2024 10:42)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΝ 2010-2011 (19.01.2024 10:43)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΝ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (19.01.2024 10:44)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΝ 2008-2009 (19.01.2024 10:44)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΝ 2010-2011 (19.01.2024 10:45)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2007 και ΑΝΩ (20.01.2024 17:56)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2008-2009 (20.01.2024 17:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2010-2011 (20.01.2024 17:58)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (20.01.2024 22:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2008-2009 (20.01.2024 22:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 (20.01.2024 22:46)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2007 & ΑΝΩ (21.01.2024 08:56)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2008-2009 (21.01.2024 08:57)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 (21.01.2024 08:58)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.01.2024 14:23)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2008-2009 (21.01.2024 14:24)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 (21.01.2024 14:24)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.01.2024 18:41)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2008-2009 (21.01.2024 18:42)
  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 (21.01.2024 18:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2007 ΚΑΙ ΑΝΩ (21.01.2024 22:30)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2008-2009 (21.01.2024 22:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 (21.01.2024 23:09)